Schooluren

Onthaal in de klas

Start van de lessen

8u25

8u40

Middagpauze en einde lesdag op woensdag 12u15
Start van de lessen na de middag 13u35
Einde van de lessen 15u30

 

De kinderen zijn welkom op school vanaf 8u. Indien nodig is er opvang vanaf 7u30.

Kinderen die over de middag naar huis gaan kunnen om 13u20 terug binnen in de school.

U kan uw kind(eren) afhalen onder de luifel vanaf 15u35 tot 16u30.

Opvang nodig voor 7u30 of na 16u30? IBO ’t Sleepken (Initiatief Buitenschoolse Opvang)